ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      บ้านพัก ภูทับเบิก อบต.วังบาล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ บ้านพัก ภูทับเบิก อบต.วังบาล ] 
      

 

ภูทับเบิก เพชรบูรณ์ สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน

     ภูทับเบิก อยู่ที่ตำบลวังบาล จ. เพชรบูรณ์ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุด
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภูมิประเทศมีความงดงามเป็นที่กล่าวถึง เป็นความงามของทะเลภูเขาตามธรรมชาติป่าไม้อุดม
้สมบูรณ์ อากาศบริสุทธ์ เย็นสบายตลอดปี ในตอนเช้ามีหมอกและกลุ่มเมฆ มองเห็นเป็นทะเลหมอกตัดกับยอดภู
ูสีเขียว เป็นแหล่งปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
       ภูทับเบิก เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากที่หนึ่ง เพราะเป็นจุดรองรับน้ำฟ้ากลางหาว เมื่อวันที่
9 กันยายน 2542
เวลา 15.59 น. ณ สำนักสงฆ์บ้าน ทับเบิก เพื่อนำไปรวมเป็นน้ำเพชรน้อมเกล้าถวายเป็นพระพุทธมนต์ศักดิ์สิท ธิ์ใน
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542เป็นสถานที่ที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใหญ่
่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวและ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า    
       ชาวบ้านที่
ภูทับเบิก เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง หรือแม้ว ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคเหนือ และได้ใช้พื้นที่

ปลูกฝิ่นสำหรับจำหน่าย ในปี พ.ศ. 2510 ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้ชักชวนให้ชาวเขาเหล่านี้เข้าร่วมต่อต้านรัฐบาล
แต่เมื่อมีการเข้าปราบปรามและชาวบ้านได้เข้ามอบตัว จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัด
เพชรบูรณ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยชาวบ้านได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทำแปลงเกษตรแบบขั้นบันได
วิถีชีวิตของชางม้งที่นี่ ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ในทุกๆ ปี จะจัดงานปีใหม่แบบดั้งเดิม และมีการแสดง
วัฒนธรรมด้วย
    
ที่ยอดภูทับเบิกจะมีไร่กระหล่ำปลีเต็มไปหมดทุกภูเขา เราสามารถ เดินไปดูเก็บกระหล่ำปลี ซึ่งก็เป็น
ชาวเขาม้งจะขอซื้อมาทานก็ได้ ราคาแสนถูก และสดเหนือคำบรรยายครับ  และอย่าลืมขับรถไปเที่ยวในเส้นทาง
ไปหมูบ้าน ที่อยู่ห่างจากยอดทับเบิก 5 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้นับว่า วิวสวยมาก มองไปทางซ้ายก็กระหล่ำปลี ขวากระหล่ำปลี เป็นภูเขากระหล่ำปลี เหนือยอดกระหล่ำปีเป็นปุยหมอกจางๆ สวยมาก 
     จากสภาพดังกล่าว จึงทำให้ภูทับเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่นิยมสัมผัส
แก่นแท้วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน และแหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์  ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กำลังมี
กระแสความนิยมอยู่ทั่วไป ภายใต้คำกล่าวที่ว่า
"นอนทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน"   

***สำคัญมากหากใครต้องการไปดูกะหล่ำยักษ์ที่ภูทับเบิก ชาวบ้านจะปลูกกันช่วงนี้ค่ะ***

ช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค. ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนก็จะได้บรรยากาศแบบอลังการด้วยทะเลหมอกจากไอ ฝน
ช่วงเดือน พ.ย.ในหน้าหนาวซึ่งจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด

 

การเดิอนโดยรถยนต์ส่วนตัว
เส้นทาง จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร  จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16กิโลเมตร สู่ภูทับเบิก จากเพชรบูรณ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงสี่แยกหล่มสัก ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 203 อีก 13 กิโลเมตร พบป้ายบอกทางไปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตามทางหลวง 2011 และทางหลวงหมายเลข 2331 อีก 40 กิโลเมตร ถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จากตรงนี้มีทางแยกขวาเข้าหมู่บ้านทับเบิกไปอีก 6 กิโลเมตร   เส้นทางจากหล่มเก่ามาภูทับเบิกจะสูงชันและคดเคี้ยวมาก รถบัสไม่สามารถขึ้นได้ ผู้ที่ใช้รถยนต์หรือรถตู้ ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง

อีกเส้นทางหนึ่งใช้เส้นทางด้านอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเลยที่ทำการอุทยานฯ มาประมาณ 24 กิโลเมตร จะถึงภูทับเบิกหากขับรถต่อไปจะมาบรรจบกับเส้นทางที่จะลงไปยังอำ เภอหล่มเก่า


โดยรถสาธารณะ
การเดินทางมายังภูทับเบิกหากไม่มีรถยนต์มาเอง ต้องนั่งรถโดยสารมาลงที่หล่มสัก การเดินทางมาหล่มสัก หลังจากนั้นเหมาสองแถวที่อยู่บริเวณหล่มสักเพื่อขึ้นสู่ภูทับเิบิก อัตราค่าจ้างประมาณ 1,200 บาท หรือแล้วแต่ตกลงเบอร์รถสองแถวโทร 086 119 1092

 

 

ลักษณะบ้านพัก       

                     -บ้านพักชนิด   A        มีจำนวน 4 หลัง   หลังละ  1,000  บาท

             บ้านพักชนิด A  มีจำนวน 4 หลัง  ลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว  ติดมุงลวดทุกหลัง  พักได้  8  คน

              สิ่งที่มีภายในบ้าน   มีรายละเอียดดังนี้

              -  มีที่นอน  หมอน  ผ้าห่ม   จำนวน  8  ชุด 

              -  มีไฟฟ้า

              -  มีห้องน้ำในบ้าน  หลังละ 1 ห้อง อ่าง น้ำเป็นแบบตักอาบ   โถส้วมเป็นแบบนั่งยอง    

            สิ่งที่ไม่มีภายในบ้าน    มีรายละเอียดดังนี้

              -  ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น   ไม่มีโทรทัศน์   ไม่มีตู้เย็น   ไม่มีพัดลม 

              -  ไม่มีโต๊ะเครื่องแป้ง   ไม่มีผ้าเช็ดตัว  สบู่  แชมพู

              -  ไม่มีกระติกน้ำร้อน   ไม่มีเครื่องครัว

              -  ห้องน้ำไม่มีชักโครก    

           ( ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านพัก ถ้าฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาท )

                ระยะห่างระหว่างบ้าน A 3 และ B 1

 

 บ้านพักชนิด B    มีจำนวน  6 หลัง  หลังละ     800  บาท         

ลักษณะบ้านพักแบบ B

ทางด้านหลังเป็นหมู่บ้าน

 

-ภายในบ้านพักชนิด B

 

               บ้านพักชนิด B    มีจำนวน  6  หลัง   ลักษณะเป็นบ้านไม้ไผ่   พักได้  4  คน

              สิ่งที่มีภายในบ้าน     มีรายละเอียดดังนี้

              -  มีที่นอน  หมอน  ผ้าห่ม   จำนวน  4  ชุด

              -  มีไฟฟ้า

              -  มีห้องน้ำติดบ้าน  หลังละ 1 ห้อง   มีฟักบัวอาบน้ำ   โถส้วมเป็นแบบนั่งยอง

              สิ่งที่ไม่มีภายในบ้าน    รายละเอียดเหมือนกับบ้านพักชนิด A

         ( ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านพัก ถ้าฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาท )

 -บ้านพักชนิด  c  มีจำนวน 4 หลัง  หลังละ    500  บาท

 

ระยะห่างบ้าน C4 กับ A4

ภายในบ้านพักชนิด C เหมือนกับ B

       บ้านพักชนิด C   มีจำนวน  4  หลัง   มีลักษณะเป็นบ้านไม้ไผ่   พักได้  4  คน

               สิ่งที่มีภายในบ้าน   มีรายละเอียดดังนี้

               -  มีที่นอน    หมอน   ผ้าห่ม    จำนวน  4  ชุด

               -  มีไฟฟ้า

               -  ห้องน้ำ  ใช้ห้องน้ำรวม    อ่างน้ำเป็นแบบตักอาบ   โถส้วมเป็นแบบนั่งยอง

                -   สิ่งที่ไม่มีภายในบ้าน    รายละเอียดเหมือนกับบ้านพักชนิด  A

 ( ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านพัก ถ้าฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาท )

วิวที่มองเห็น ของบ้านพัก อบต. วังบาล

ที่ชมวิว ของบ้านพัก อบต. วังบาล

ด้านหลังบ้านพัก A มองเห็นจุดสูงสุด

              

 

                -เช่าเต็นท์ของ อบต.  หลังละ  200  บาท

                    -เช่าพื้นที่กางเต็นท์  คนละ     ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  40    บาท

                  

ขณะนี้บ้านพัก อบต.วังบาล กำลังปิดปรับปรุง

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 056-747532 ต่อ 103

  

ซากุระเมืองไทยครับ

 

    ทำรายการเมื่อ: 19-สค.-09at 15:48
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411