ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่10บ้านวังบาล ] 
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสลหมู่ที่10บ้านวังบาล.pd f
   ทำรายการเมื่อ: 12-กพ.-18at 16:35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังบาล   [ 17/5/2561 11:28:55 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม   [ 16/5/2561 16:31:21 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน สายนายสมควร ทองเยิ้น   [ 11/5/2561 14:03:42 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมที่ 9 บ้านวังบาล   [ 11/5/2561 14:02:24 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่1บ้านภูปูน สายนายศักดิ์ แก้วกิ่งจันทร์   [ 11/5/2561 14:01:31 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (สายห้วยสะแล้ง)   [ 7/5/2561 10:06:54 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่1 (สายนายสมควร ทองเยิ้น)   [ 7/5/2561 10:05:59 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411