ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร ] 
       img035.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 20-กพ.-18at 14:06
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.วังบาล   [ 16/3/2561 15:00:47 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังบาล   [ 16/3/2561 14:59:18 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างทางลำลอง หมู่ที่ 5 (สายดอนหอเชื่อมต่อจากเส้นเดิมหนองเล)   [ 16/3/2561 14:58:32 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 11 (จุดป่าช้า)   [ 16/3/2561 14:57:44 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 สายนาตาแจ้ง   [ 16/3/2561 14:56:49 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร   [ 20/2/2561 14:06:13 ]
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้่างผนังกั้นน้ำ คสล.หมู่ที่10 บ้านวังบาล   [ 12/2/2561 17:10:32 ]
     
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411