ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ 6 บ้านหนองไผ่( 4/19/2018 2:35:56 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย( 4/19/2018 2:35:08 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยว (ตลาดชาววัง)( 4/18/2018 2:06:24 PM )
       ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังบาล( 4/11/2018 11:04:49 AM )
       ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.วังบาล( 4/11/2018 11:04:04 AM )
       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561( 3/30/2018 4:32:47 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่8 (สายบ้านดาบชัยรัตน์)( 3/28/2018 4:43:31 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่8 (สายบ้านนางสมคิด)( 3/28/2018 4:42:35 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานสัญจร คสล.หมู่ที่4( 3/26/2018 3:55:38 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางลำลอง หมู่ที่5( 3/26/2018 3:55:05 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่11( 3/26/2018 3:54:23 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่2( 3/26/2018 3:53:50 PM )
       ประกาศราคากลางก่อสร้างทางลำลอง หมู่ที่ 5 (สายดอนหอเชื่อมต่อจากเส้นเดิมหนองเล)( 3/16/2018 2:58:32 PM )
       ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 11 (จุดป่าช้า)( 3/16/2018 2:57:44 PM )
       ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 สายนาตาแจ้ง( 3/16/2018 2:56:49 PM )


จำนวน : 128 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 9 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411