ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      สำนักงานปลัด
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร( 2/20/2018 2:06:13 PM )
       ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้่างผนังกั้นน้ำ คสล.หมู่ที่10 บ้านวังบาล( 2/12/2018 5:10:32 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่10บ้านวังบาล( 2/12/2018 4:35:56 PM )
       ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังบาล( 2/8/2018 5:13:08 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ที่2บ้านนาทราย( 1/19/2018 2:42:39 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่4( 12/18/2017 4:46:36 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่11( 12/15/2017 4:45:52 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างผนังกั้นน้ำหมู่ที่10บ้านวังบาล( 12/14/2017 3:49:18 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า( 12/13/2017 1:19:59 PM )
       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำหมู่ที่15( 11/28/2017 4:47:52 PM )
       ประกาศผู้ชนะราคาซื้อตลับหมึกBrothreTonnerTN๒๖๑BK( 11/23/2017 5:10:41 PM )
       ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด( 11/21/2017 5:08:57 PM )
       ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 23 รายการ( 11/21/2017 4:30:52 PM )
       ประกาศผู้ชนะราคาซื้อตลับผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวซีร่ามิต้า( 11/21/2017 4:28:38 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า( 11/16/2017 4:45:31 PM )


จำนวน : 113 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 8 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8  

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

 หมู่ที่ 10  ตำบลวังบาล  อำเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร 0-5674-7532  หรือ  0-5691-7110
โทรสาร 0-5674-7532 ต่อ 18

 เบอร์โทรในกรณีฉุกเฉิน 0-5691-8411