องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
folder ข้อบัญญัติ อบต.วังบาล2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
12 กันยายน 2565
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 29
8 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 177
26 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 207
9 กันยายน 2563
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 199
24 มิถุนายน 2563
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : สำนักงานปลัด เปิดอ่าน : 391
20 สิงหาคม 2562
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 375
16 พฤษภาคม 2560
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล พ.ศ.2560 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 372
13 มีนาคม 2557
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 344
13 มีนาคม 2557
insert_drive_file ข้อบัญญัติองคการบริหารส่วนตําบลวังบาล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 369
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1