messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ลงพื้นที่บ้านวังบาล หมู่ที่ 8 เพื่อทำแบบประเมินคัดกรอง Barthel ADL
รายละเอียด : วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสุขเสริญ บัวอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล มอบหมายให้ นางราตรี ราชพรหมมินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ Care Manager (ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข) ลงพื้นที่บ้านวังบาล หมู่ที่ 8 เพื่อทำแบบประเมินคัดกรอง Barthel ADL ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) พร้อมเยี่ยมบ้าน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และผ้าอ้อมทางเลือก ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลวังบาล ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ผู้โพส : สำนักงานปลัด