ชื่อเรื่อง : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล พ.ศ.2560
ชื่อไฟล์ : QV7D5WOWed125627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้