ชื่อเรื่อง : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
รายละเอียด : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/?fbclid=IwAR3Q7F34qxBkb3yUN7DAt3bobV0_5KFjQIBQUdffs8qv4iiv_ODrmRDr2eM#/main
ชื่อไฟล์ : dBtZkeTFri102421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้