ชื่อเรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564-31มี.ค.2565)

ชื่อไฟล์ : iHnvDaETue110014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้