ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านนาทราย(สายทางซอยสุขสรรค์ พช.ถ๙๙-๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง