ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำครั่ง (ห้วยวังบาล จุดหลังโรงเรียนบ้านน้ำครั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง