ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาเคมีเติมถังดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง