ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดตกแต่งรถพร้อมขบวนแห่ โครงการร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่าและเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง