ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๐๔๓ เพชรบูรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง