info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108
เดือนนี้ 4,787
เดือนที่แล้ว 8,489
ทั้งหมด 40,873

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2561 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 72 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร