องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความ เป็นเลิศ
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ชมรมร่มร่อนเพื่อการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ขอใช้พื้นที่เป็นจุดขึ้นบินในการเล่นกีฬาร่มร่อน จังหวัดเพชรบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการการศึกษาภาคสมทบหลักสูตร ระดับ ปวส.
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และโฆษณา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ขอสนับสนุนคู่มือแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน PM2.5 และคลิปความรู้ “ฝุ่นและสุขภาพ”
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศห้ามเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ข้อมูลการสำรวจและครอบครองอิกัวน่าเขียวและการเฝ้าระวังอิกัวน่าเขียวในพื้นที่ชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ระบบ Thai ID แบบฟอร์มติดตามสถานการณ์ดำเนินงานของหน่วยงานผ่าน QR code
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับฟังข้อคิดเห็นต่อโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำป่าสัก
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับฟังข้อคิดเห็นต่อโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 7 |
photo ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลใสสะอาด 2567" งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ต.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
find_in_page รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
1 - 20 (ทั้งหมด 579 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29