info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 5
เดือนนี้ 4,263
เดือนที่แล้ว 8,259
ทั้งหมด 40,892

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลืกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file โครงการ อบรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ของพนักงาน ผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศการใช้บังคับแผนการตรวจสอบภายใน ( แผน2ปี ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Audit Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file แผนการเบิกจ่ายประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 51 |
photo ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือปิดประกาศสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 110 |
photo การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 120 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร