องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศ เนื่องในงาน"40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์"
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธสิหิงค์รุ่น "เลื่อนมรดกโลก ทรัพย์รุ่งเรือง"
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
photo ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คู่มือรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบ E-Plan
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 กรณียุบตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข หลังจากเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ....
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file การรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 348 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18