องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คู่มือบริการ การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน (ขอยกเลิกถังขยะ)
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน (ขอเปลี่ยนถังขยะ)
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน (ขอถังขยะ)
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file คู่มือ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 280 |
insert_drive_file แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน ในการรับเรื่องราวร้องร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 243 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1