องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 49 |
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 11/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 382 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 473 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 295 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 337 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 353 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1