องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2566
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 77 |
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 90 |
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 11/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 396 |
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 302 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 423 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 555 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 347 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 304 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2