info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 93
เดือนนี้ 4,772
เดือนที่แล้ว 8,474
ทั้งหมด 40,858

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาโคก ๑ พช.ถ๙๙ - ๐๖๔ หมู่ ๑๕ บ้านวังบาล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายพิมเสน) หมู่ ๒ บ้านนาทราย ขนาดสันฝายยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังบาล หมู่ ๘ - บ้านวังบาล หมู่ ๑๕ (พช.ถ๙๙-๐๐๗) หมู่ ๘ บ้านวังบาล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหน้า ร.ร.บ้านนาทราย สายบ้านน้ำครั่ง - นาทราย และสายทางซอยสงบสุข รวม ๓ จุด หมู่ ๓ บ้านนาทราย พื้นที่ผิวจราจรรวม ๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมท่อลอดกลมระบายน้ำ ๒ จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหน้า ร.ร.บ้านนาทราย สายบ้านน้ำครั่ง - นาทราย และสายทางซอยสงบสุข รวม ๓ จุด หมู่ ๓ บ้านนาทราย พื้นที่ผิวจราจรรวม ๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมท่อลอดกลมระบายน้ำ ๒ จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสรรค์ (พช.ถ๙๙-๐๑๙) หมู่ ๓ บ้านนาทราย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้านน้ำครั่ง ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาหนองโน (พช.ถ๙๙-๐๕๖) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำครั่ง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังบาล จำนวน ๑๔ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยข่า (พช.ถ๙๙-๑๐๔) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังบาล จำนวน ๑๔ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลำลอง ซอยภูปูน ๖ แยก ๑ หมู่ ๑ บ้านภูปูน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์สมบูรณ์ (พช.ถ๙๙-๐๒๑) หมู่ ๒ บ้านนาทราย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยวังบาล ๒ แยก ๔ (พช.ถ๙๙-๐๗๔) หมู่ ๘ บ้านวังบาล พื้นที่ผิวทางคอนกรีต ๗๑.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นน้ำยาแบบแบตเตอรี่ ขนาด ๒๕ ลิตร เพื่อใช้ในโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นน้ำยาแบบถังโยก เพื่อใช้ในโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโีคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตตำบลวังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใ่ช้ในโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการติดตามเฝ้าระวังป้องกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นเข้ามาในเขตตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๘๐ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างก่อสร้างเตาชีวมวล (แบบมณฑล) ตามแบบที่กำหนด จำนวน ๒ เตา ตามโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาหนองยาง (พช.ถ๙๙-๑๓๔) หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาหนองยาง (พช.ถ๙๙-๑๓๔) หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๖๕ เพชรบูรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลำลอง สายโสกกกทม หมู่ ๕ บ้านน้ำครั่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยวังบาล หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล ขนาดยาว ๓๕.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านนาทราย ยาวรวม ๔๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ - บ้านวังบาล หมู่ ๑๕ (พช.ถ๙๙-๐๐๗) หมู่ ๘ บ้านวังบาล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ศพด.ทับเบิก หมู่ที่ ๑๖ บ้านทับเบิก (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างโครงการวางระบบท่อน้ำประปา หมู่ ๑๒ บ้านขี้นาค ปริมาณงาน วางท่อประปาขนาดศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังบาล ๒ แยก ๓ (พช.ถ๙๙-๐๗๒) หมู่ ๘ บ้านวังบาล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสุขใจแยก ๑ (พช.ถ๙๙-๐๒๕) หมู่ ๒ บ้านนาทราย ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มรื่น (พช.ถ๙๙-๑๕๕) หมู่ที่ ๑๒ บ้านขี้นาค ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเศรษฐี (พช.๙๙-๐๖๓) หมู่ ๗ บ้านน้ำครั่งน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๔๐๔๗ เพชรบูรณ์ จำนวน ๖ ชุด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาโคก ๑ แยก ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบาล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยข่า (พช.ถ๙๙-๑๐๔) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการเททางเท้า คสล.รอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังบาล หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล รวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำในทางเท้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง (ซอยบ้านน้อย พช.ถ๙๙-๐๙๓) ขนาดยาว ๗๘.๔๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบาล (วัดศรีฐานปิยาราม) ขนาด ๘ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาโสก (พช.ถ๙๙-๐๖๑) หมู่ ๖ บ้านหนองไผ่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๐๔๓ พช. จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยข่า (พช.ถ๙๙-๑๐๔) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
1 - 50 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
1601485200 ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร