messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังบาล (จุดบ้านนางนิภาวรรณ หมื่นจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร (ชนิดมือถือ) และเครื่องวิทยุประจำที่ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงส่วนกลาง บบ ๔๐๔๗ เพชรบูรณ์์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๑๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๐๔๓ เพชรบูรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย (จุดบ้านนางกองชุน ทองแข่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตง ๒๖๒๓ เพชรบูรณ์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๒๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้ัอกระจกโค้งนูน ขนาด ๓๒ นิ้ว (งานป้องกันฯ)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างรถแห่ในงานเดินขบวน อบต.วังบาล โครงการร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่าและเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาจัดตกแต่งรถพร้อมขบวนแห่ โครงการร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่าและเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำครั่ง (สายทางซอยประชาอุทิศ พช.ถ ๙๙-๐๔๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างซ่อมรถขยะหมายเลข ทะเบียน ๘๘-๘๖๐๗ นครปฐม (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และช่วงปิดเทอม ๓๕ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อน้ำยาเคมีเติมถังดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ๒ หลัง (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๐๔๓ เพชรบูรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างซ่อมรถขยะหมายเลข ทะเบียน ๘๒-๒๖๓๔ เพชรบูรณ์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อดอกไม้จัดสถานที่ ตามโครงการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นเมืองและหัตถศิลป์ ผ้าทอเมืองไทหล่ม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อผ้าจัดสถานที่ ตามโครงการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นเมืองและหัตถศิลป์ ผ้าทอเมืองไทหล่ม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อถ่านไมค์ลอยตั้งโต๊ะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อดอกไม้จัดสถานที่ ตามโครงการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นเมืองและหัตถศิลป์ ผ้าทอเมืองไทหล่ม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อผ้าจัดสถานที่ ตามโครงการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นเมืองและหัตถศิลป์ ผ้าทอเมืองไทหล่ม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อดอกไม้จัดสถานที่ ตามโครงการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นเมืองและหัตถศิลป์ ผ้าทอเมืองไทหล่ม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างค่าเครื่องเสียง จำนวน ๙ วัน ๙ คืน พร้อมตกแต่งเวที และพิธีเปิด-ปิด งานปีใหม่ม้ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุจัดสถานที่ ตามโครงการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นเมืองและหัตถศิลป์ ผ้าทอเมืองไทหล่ม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุจัดสถานที่ ตามโครงการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นเมืองและหัตถศิลป์ ผ้าทอเมืองไทหล่ม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างค่าจ้างทำประตูแบบบานเลื่อน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
251 - 300 (ทั้งหมด 594 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12