messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๕๙๐ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.(รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๙๙-๐๖๑ ซอยนาโสก) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เมรุบ้านนาทราย หมู่ที่ 3 บ้านนาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.(จุดบ้านนางกองชุน ทองแข่) หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด (จำนวน ๒๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 590 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๐๒๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถขยะหมายเลข ทะเบียน ๘๒-๒๖๓๔ เพชรบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถขยะหมายเลข ทะเบียน ๘๙-๑๐๒๐ นครปฐม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 3653 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.(รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ ๙๙-๐๗๒ ซอยวังบาล ๒ แยก ๓ ) หมู่ที่ ๘ บ้านวังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.(รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๙๙-๐๙๔ ซอยห้วยข้าวหลาม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างทำป้ายบอกชื่อซอย พร้อมติดตั้งในเขตตำบลวังบาล จำนวน ๒๐ ป้าย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาจัดตกแต่งรถแห่บุปพชาติและขบวนแห่ โครงการร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่าและเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังบาล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถเก็บขยะหมายเลข ทะเบียน 81-9465 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง กฉ- 1043 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถเก็บขยะหมายเลข ทะเบียน 82-2634 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรื่อน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๙๙-๐๔๗ ซอยประชาสุข) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำครั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งรถบุปผชาติมะขาม ตามโครงการร่วมงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๙๙-๐๔๗ ซอยประชาสุข) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำครั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๕๓ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมรถขยะหมายเลข ทะเบียน ๘๙-๑๐๒๐ นครปฐม (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมรถขยะหมายเลข ทะเบียน ๘๑-๙๔๖๕ เพชรบูรณ์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๙๙-๐๕๓ ซอยเจริญทุ่ง) หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำครั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๒ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการปีใหม่ม้ง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๕๙๐ เพชรบูรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจัดทำป้ายศูนย์ประสานงานบ้านทับเบิก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อเอกสารประกอบ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
51 - 100 (ทั้งหมด 622 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13